Εισαγωγική προθήκη και προθήκη σφραγίδων υφασμάτων.