Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων

Εισαγωγική προθήκη και προθήκη σφραγίδων υφασμάτων.

Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 1 : Ιδιωτικός βίος.

Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 4 : Αστικός , δημόσιος βίος και Μουσουλμανική θρησκεία.

Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 2 : Εβραϊκή κοινότητα.

Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 5 : Κοσμήματα και χαμάμ.

Historical Museum of Ioannina

Αίθουσα 3 : Στολή πασά και συνοδευτικά.

Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 6 : Όπλα και συνοδευτικά οπλισμού.